Le Roi Salomon

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   בית-המקדש      במשך      הסכמי-שלום      חכם      חלקים      מכל העולם      מנהיגים      מסביב      מתגעגעים      סופר   
שלמה היה המלך של ישראל לפני 3,000 שנים בערך. הוא היה מלך 40 שנה.
שלמה היה איש מאוד, עשיר, וגם מנהיג גדול. הוא בנה ערים גדולות ומפעלים. המצב הכלכלי במדינה היה טוב, ועם-ישראל חי בשקט ובשלום. המלך שלמה היה גם ומשורר: הוא כתב 3,000 משלים (סיפורים), ו- 1,000 שירים. אנשים באו לירושלים, כדי לראות את שלמה ולשמוע את דברי החוכמה שלו. הרבה ממדינות שכנות אהבו אותו, וחתמו איתו על ועל הסכמים כלכליים.
המלך שלמה בנה את בירושלים. בית-המקדש היה המקום החשוב ביותר לעם היהודי. עד היום היהודים לבית-המקדש ומספרים עליו.
אחרי שהמלך שלמה מת, ממלכת ישראל (מדינת ישראל) התחלקה לשני : מדינה אחת בצפון-הארץ - השֵם שלה היה "ישראל". מדינה שנייה לירושלים ובדרום-הארץ - השֵם שלה היה "יהודה".