H'anouka

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   אסרו      בית המקדש      יוונים      כבשו      להדליק      מטרה      מנהגים      מנורה      משחקים      ניצחון      שמונה   
חג החנוכה
חג החנוכה מתחיל ביום כ"ה בחודש כסלו ונמשך ימים. חג זה הוא זכר ל במלחמה של היהודים נגד היוונים, ולנס שהיה בבית המקדש בירושלים.
לפני כ- 2200 שנים שלטו היוונים בארץ ישראל. הם את ירושלים, נכנסו לבית המקדש והפכו אותו לבית מקדש הלניסטי. ליוונים הייתה דתית: הם רצו שהעם היהודי יהיה הלניסטי, ולכן על היהודים ללמוד תורה, לעשות ברית מילה ולשמור שבת. חלק מהיהודים קיבל את ה ההלניסטיים, אבל רוב העם התנגד להם ויצא למלחמה. בראש הצבא עמד יהודה המכבי, בן למשפחת חשמונאי, מהכפר מודיעין על-יד ירושלים.
לאחר שנים של מלחמה קשה ניצחו היהודים את ה. ביום כ"ה בכסלו הם נכנסו ל בירושלים וטיהרו (ניקו) אותו. כאשר הם רצו את המנורה, הם מצאו רק מעט שמן בכד קטן. נס גדול קרה: מעט השמן שהיה בכד הספיק להדלקת ה במשך שמונה ימים. לזכר הנס הזה ולזכר הניצחון על היוונים חוגגים את חג החנוכה מאז ועד היום.
בכל ערב בשמונת ימי החג מדליקים נרות בחנוכיה, אוכלים סופגניות, בסביבונים והילדים מקבלים מתנות ודמי חנוכה (כסף) .