Meïr Dizengoff, premier maire de Tel Aviv

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   אדמה      אהבו      חשובים      מוסדות      מפורסם      מפעל      מקומות      סוס      עירייה      צריכים   
מאיר דיזנגוף
הרחוב המרכזי של העיר תל-אביב הוא רחוב דיזנגוף.
על-יד רחוב דיזנגוף יש גן ציבורי - "גן מאיר", וגם אולפן - "אולפן מאיר". ה האלה נקראים על-שם מאיר דיזנגוף - ראש העיר הראשון של תל-אביב.
מאיר דיזנגוף נולד בשנת 1861 ברוסיה. הוא היה ציוני, וחשב שהיהודים לעלות לארץ-ישראל.
דיזנגוף למד כימיה באוניברסיטה של פריס. בשנת 1892 הוא הגיע לארץ ישראל ובנה מפעל לבקבוקי יין. את היין ייצרו (עשו) בשני מקומות: בראשון-לציון ובזיכרון-יעקב. אחרי מספר שנים סגרו את ה , ומאיר דיזנגוף חזר לרוסיה.
בשנת 1905 הוא עלה לארץ בפעם השנייה, וקנה על-יד העיר יפו. על האדמה הזאת בנו את תל-אביב בשנת 1909. מאיר דיזנגוף היה ראש העיר של תל-אביב עד יום מותו, בשנת 1936. תושבי תל-אביב אותו, כי הוא היה איש נעים, ועשה הרבה דברים בעיר. הם בחרו אותו שוב ושוב לראש העיר. התושבים הוותיקים מספרים, שהוא אהב לטייל בעיר, כשהוא רוכב (יושב) על ה שלו. הוא בנה בתל-אביב כלכליים ותרבותיים רבים, וגם תרם (נתן) את ביתו ל. הבית שלו הוא היום מוזיאון.