Jérusalem, capitale d'Israël

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   אחת      בכל      במשך      בנה      גדלה      דויד      היהודים      הממשלה      העצמאות      הצליח      הקיר      ירושלים      לגור   
ירושלים - עיר הבירה של ישראל
ירושלים היא עיר הבירה של מדינת ישראל. המלך הקים (בנה) את ירושלים לפני 3,000 שנים בערך, והבן שלו, שלמה המלך, בה את בית המקדש הראשון.
ירושלים הייתה תמיד העיר החשובה ביותר לעם היהודי. תמיד חלמו על ירושלים, וכתבו עליה שירים וסיפורים. היהודים מזכירים (אומרים) את ירושלים התפילות. בְּלֵיל-הַסֵדֶר (בפסח) וביום הכיפורים הם שרים: "לשנה הבאה בירושלים".
ב-1949, אחרי מלחמת , חילקו את ירושלים ל-2 חלקים: העיר החדשה - במערב, והעיר העתיקה - במזרח. החדשה נשארה בצד הישראלי, אבל העיר העתיקה נשארה בצד היַרְדֵנִי. כך היה המצב 18 שנים. במלחמת "ששת הימים", ביום כ"ח באייר תשכ"ז (יוני 1967), הצבא הישראלי להיכנס לעיר העתיקה בירושלים ולכבוש (לקחת) אותה. ירושלים העתיקה וירושלים החדשה היו לעיר . לכן בכל שנה בתאריך הזה חוגגים בישראל את "יום ירושלים". במשך השנים ירושלים , והיום היא העיר הגדולה ביותר בארץ: בנו בה שכונות חדשות, ואנשים רבים באו בה.
ירושלים היא מרכז החיים הלאומיים והדתיים של מדינת ישראל. בירושלים נמצאים משרדי , הכּנֶסֶת, בית המשפט העליון, בית הנשיא, ועוד. בעיר העתיקה נמצא ה"כותל המערבי" - היחיד שֶנִשְאָר מבית המקדש. אנשים מהארץ ומכל העולם מגיעים לשם כדי לבקר ולהתפלל .