הצרצר והנמלים

Remplissez les trous à l'aide du menu déroulant
Cliquez sur le point d'interrogation pour obtenir un indice
Bonne Chance ! Serge Frydman - Hebreu.Org

  
ביום חמים של חורף עסקו ה בייבוש מחסן גרעיני ה שלהן, שנרטב בגשם האחרון. עד מהרה הופיע וביקש לקבל גרעינים אחדים: ''האמינו לי, אני ,'' אמר.
הנמלים, שבדרך כלל אינן לעבוד, עמדו רגע ושאלו: ''אולי אפשר לדעת מה עשית כל הקיץ? למה לא הכנת לך לחורף?''
'' מאוד, ''ענה הצרצר, ''כל ה שרתי ולא היה לי זמן.''
''אם בקיץ עבר עליך , ''ענו הנמלים, ''כדאי שאת החורף בריקודים.''