מאי ט'ו בשבט?

Remplissez les trous à l'aide du menu déroulant
Cliquez sur le point d'interrogation pour obtenir un indice
Bonne Chance ! Serge Frydman - Hebreu.Org

מניין החג הזה, שלא בתנ"ך, ומה טיבו? האם מאז
ומקדם היה זה חג , כפי שהוא מצטייר בעיני רבים?
ראשיתו של ט'ו בשבט בתקופת ה, ובכלל לא כיום חג. ראש השנה
בסדר מועד נפתחת כך: "ארבעה הם: באחד בניסן ראש השנה
למלכים ולרגלים; באחד באלול ראש השנה ל בהמה; באחד בתשרי
ראש השנה לשנים לשמיטין וליובלות לנטיעה ולירקות; באחד בשבט ראש
השנה ל, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים - בחמישה עשר בו". זהו
אפוא טכני, לצורך כללי מעשר וערלה, ולא יום חג. רש"י
את משמעות המועד על פי מחזור החיים של העץ: "שכבר עבר רוב ימות
הגשמים, שהוא זמן רביעה, ועלה ה באילנות ונמצאו ה חונטים מעתה".

מתי הפך ט'ו בשבט לחג? בעניין זה הדעות. יש מי שמשערים כי היה
זה כבר המשנה, ואחרים מאחרים זאת עד ל השש עשרה. ברור כי
מי שנתן לכך היו המקובלים של , שנהגו לערוך ביום זה כעין
, שכלל שתיית לבן ואדום ו פירות הארץ תוך וכיוון
כוונות. תיאור הסדר בא בספר "חמדת ימים" שיצא לאור בשנת 1763.
אכילת הפירות, זכר לפירות ארץ ישראל ול אל הארץ, בכל
קהילות הגולה, ומי יודע איזה היה לכך בשמירת הקשר אל .