מְגַדְלִים תירס לדֶלֶק

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   אנשי עסקים      ארצות הברית      ביולוגי      בית הזיקוק      בעיקר      הדלק      חדש      חדשני      חיסרון      יצרנית      להקים      להשתמש      לעומת זאת      מדינות      מדענים      מומחים      מייצרים      מנסים      מקורות      סביבה      קְנֵה הסוכר      שונות      תחנות דלק      תירס   
צריכת (שימוש) בעולם הולכת וגדלה, ומחירו עולה. נוסף על כך, מעריכים כי האנרגיה הטבעיים, כמו נפט ופחם מתמעטים. נתונים אלה גורמים לחיפוש בלתי פוסק אחרי מקורות אנרגיה נוספים בכל העולם.
הנושא ה ביותר בתחום הזה הוא ה'בִּיוֹ-אֶנֶרְגְיָה': מדענים לייצר (לעשות) דלק מגידולים חקלאיים. ה הבולט של דלק כזה הוא מחירו הגבוה, אך הדלק הזה 'נקי' יותר, ואינו מזהם (מלכלך) כמעט את האוויר ואת ה. זאת הסיבה שהמומחים מחפשים דרכים לייצר דלק ביולוגי.
ה שכבר התחילו בדלק ביולוגי הן ברזיל, קנדה וארצות הברית. ברזיל היא הדלק - ביו-אֶתנוֹל - הגדולה בעולם. את האתנול שם מצמח . 40% מהמכוניות בברזיל נוסעות באמצעות אתנול. ב מייצרים אתנול בעיקר מ, ומוכרים אותו ב.
גם בישראל קיימות תוכניות של פרטיים לשימוש בדלק ביולוגי. צוותים כלכליים וצוותים של בודקים את האפשרות לייצר דלק מגידולי תירס וסוֹיָה. התוכנית היא אזור פיתוח על שטח של מיליון דונם, שבו יגדלו תירס, וב שיוקם ייצרו את הדלק.