למה אנשים נותנים טִיפּ?

  
   באמצעות      הכנסה      המחקרים      חוק      כלכלית      לפיכך      מודים      מוערך      מנהג      מסעדות      מתוך טוּב לב      נתינת      סכום      עבוּר      קשה      שקל   

טִיפּ הוא סכום כסף שאנשים נותנים שירות למלצר, לנהג, למדריך-טיולים ועוד.
כבר בתקופה העתיקה היה מקובל לתת טיפ. נתינת טיפים הפכה למנהג בבתי קפה באנגליה במאה ה-16, ובסוף המאה ה-19 עבר ה מאירופה לארצות הברית.
כלכלנים רבים סבורים, כי טיפ היא התנהגות לא מובנת ולא הגיונית. תיאוריות כלכליות מניחות, כי אנשים תמיד ירצו לקבל את מקסימום התועלת מכל פעולה כלכלית שבה הם משתתפים. לטענתם, להבין מדוע אנשים משלמים, אם הם אינם חייבים לשלם על-פי . אנשים הנותנים טיפ נוהגים בניגוד לתיאוריה: הם מוותרים על כסף שבו יכלו לרכוש מוצרים אחרים ונותנים אותו , אִכְפָּתִיוּת ועוד.
לאחרונה נערכו מספר מחקרים בנושא זה על-ידי ד"ר עופר עזר מאוניברסיטת 'בן גוריון'. מצאו כי נתינת טיפ היא דוגמה לפעילות שבה יש תפקיד חשוב לנורמות חברתיות ופסיכולוגיות. ד"ר עזר מציין שלוש סיבות עיקריות למתן טיפים. ראשית, מתן טיפ הוא נורמה חברתית. שנית, אנשים לנותן השירות טיפ. נוסף על כך נותני הטיפ יודעים שמלצרים תלויים בטיפים כמקור . לעומת זאת נמצא שמעט מאוד אנשים נותנים טיפים בגלל החשש, שהם יקבלו שירות גרוע בעתיד.
להערכתו של עזר, הטיפים שמשאירים הישראלים ב הוא בין חצי מיליארד למיליארד בשנה. בארצות הברית הסכום ב-44 מיליארד דולר.