חג הסוכות

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   אֶתרוֹג      אושפיזין      בונים      התפללו      חל      יהודים      יציאת מצרים      כותל      להזמין      לוקחים      לעלות      מדבר      נוהגים      נחלים      סמל      צמחים      ריח      שבעה      שמחו   

חג הסוכות בט"ו בחודש תשרי, והוא נמשך 7 ימים.
בעבר, כאשר בית המקדש היה קיים, ה עלו ובאו לירושלים בחג הסוכות. הם הגיעו מכל הארץ, , חגגו ו ביחד. גם היום יש מנהג לירושלים בחג הסוכות ולהתפלל ב המערבי.
לכבוד חג סוכות על-יד הבית סוכה ו'גרים' בה ימים. הסוכה היא זיכרון ל: כאשר בני ישראל יצאו ממצרים, הם הלכו ב 40 שנה ו'גרו' בסוכות. בחג לאכול, לשיר ולשמוח ו אורחים לסוכה. בסוכות 'מזמינים' לסוכה באופן סמלי אנשים חשובים מן התנ"ך: אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודויד . ל'אורחים' האלה קוראים "".
בחג הסוכות לוקחים 4 מיני שגדלים בארץ ישראל ומברכים עליהם. ארבעת המינים הם: - שדומה ללִימון, לוּלָב - ענף של עץ תמר, הדס - צמח בעל מיוחד, וערבה - שגְדֵלָה על יד . הצמחים האלה שונים זה מזה, אבל כאשר אותם ביחד, הם לאחדות בעם ישראל. בּעַם ישראל יש אנשים שונים זה מזה, אבל העם הוא אחד ומאוחד.