התנצלות ובקשת סליחה

Remplissez les trous à l'aide du menu déroulant
Cliquez sur le point d'interrogation pour obtenir un indice
Bonne Chance ! Serge Frydman - Hebreu.Org

  
   לבקש      להגיד      להסביר      להקשיב      להתנצל      לסלוח      לענות      לעשות      לפנות      לקבוע      לתקן   
אנשים מתנצלים פעמים רבות במשך החיים, הם אומרים: "סליחה, אני מצטער…" או "אני מתנצל…" ועוד, אבל לבקש סליחה באמת ולא סתם, קשה להם מאוד. בדרך-כלל, מבקשים סליחה כאשר מצטערים מאוד, ומרגישים כאב גדול על טעות או על מעשה רע שפגע במישהו.
מהי הדרך המתאימה לבקשת סליחה? בשלב ראשון יש לאדם שפגענו בו, לתאר את הטעות, ולהסביר את הסיבות לטעות. חשוב בהבנה ובסבלנות לאדם הכועס, ולא לו. רצוי לאדם הנפגע, שמבינים את ההרגשה הרעה שלו, וגם מצטערים מאוד. זהו החלק הקשה ביותר בבקשת הסליחה.
לא כדאי לבקש סליחה כאשר הכעס עדיין גדול, ובוודאי כדאי זאת לא כשיש אנשים אחרים במקום. רצוי פגישה אישית, כדי סליחה. אפשר להתנצל במכתב-התנצלות, אבל הדרך הטובה ביותר לשיפור יחסים היא שיחה ב"ארבע עיניים", כי אז יש הרגשת אינטימיות, ואפשר את הסיבות לפגיעה.
אנשים רבים מבקשים סליחה זה מזה לפני ראש השנה ובמיוחד לפני יום הכיפורים. לפי המסורת היהודית, אם אדם פגע באדם אחר, אבל ביקש סליחה וניסה את הטעות שגרם, הנפגע חייב לו.