חוֹק השְׁבוּת
חוק השבות

Bonne Chance ! Serge Frydman - Hebreu.Org

  
Remplissez les trous à l'aide du menu déroulant
Cliquez sur le point d'interrogation pour obtenir un indice
Vous disposez de 10 minutes
   אֶזְרָחִים      אָסוּר      אדם      זְכוּת      חוֹק      להבטיח      להתיישב      מולדתו      עֲלִייָה      קובע      שונים      שנים      תקופות   
לפנֵי שקָמָה מדינת ישראל, היו שבהן היה ליהודים לעלות ולהתיישב בָּאָרץ. כאשר קמה המדינה בִּשְׁנַת תש"ח (1948) ביקשו ראשי המדינה שלכל יהודי בעולם תהיה לעלות למדינת ישראל. לכן נכתב במְגִילַת העַצְמָאוּת ש"מדינת ישראל תְהֵא פתוחה ל יהודית ולקִיבּוּץ גָלוּיוֹת".

לאחר כמה קָבְעוּ את הזְכוּת הזֹאת ב שנקרא "חוֹק השְׁבוּת". חוק זה שליהודים שחיים במקומות בעולם, יש זכות לעלות לישראל ולהיות ישראלים. חוֹק השְׁבוּת נקרא כך, משום שכל יהודי המבקש בישראל, הוא כמו השָׁב (חוזר) ל.