חג השבועות

Remplissez les trous à l'aide du menu déroulant
Cliquez sur le point d'interrogation pour obtenir un indice
Bonne Chance ! Serge Frydman - Hebreu.Org

  
חג השבועות הוא חג בן יום אחד, והוא חל 50 יום חג הפסח ב-ו' בחודש סיוון.
חג השבועות הוא אחד מ-3 הרְגָלִים (החגים) שעליהם בתורה: פסח, שבועות וסוכות. בחגים האלה מצווה (צריך) לירושלים.
לחג השבועות יש שמות:
* חג השבועות – מפני שסופרים שבועות מחג הפסח עד לחג השבועות.
* חג הקציר – כי בעונה הזו קצרו (קטפו) את ה והביאו ממנה ל בירושלים.
* יום הביכורים – ה הביאו לבית המקדש את ה הראשון – הבכור שגדל באדמות שלהם.
* חג מתן תורה – לפי ה ביום הזה קיבלו בני ישראל את התורה.
בחג השבועות יש מספר : מקשטים את בית הכנסת ואת הבית בפרחים ובירק. מנהג נוסף הוא ערים ולא ללכת לישון בלילה של החג כדי תורה. למנהג הזה קוראים 'תיקון ליל שבועות'. בחג השבועות מאכלי חלב. לפי המסורת כאשר קיבלו ישראל את התורה והבינו ש לאכול בשר וחלב, הם אכלו רק מאכלי חלב עד שלמדו איך בשר כשר. בחג השבועות קוראים את 'מגילת רות', מפני שסיפור המגילה בעונת הקציר.
יש מנהג שהתחדש בארץ ישראל והוא הביכורים. ביישובים חקלאיים רבים בשירה ובריקודים את סוף עונת הקציר ו את הכלים החקלאיים.