קריאת ספרים בגיל צעיר

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   במתנה      בשמחה      גיל      הורים      התחיל      ילדים      יתרונות      מחזקת      מתאים      מתרגלת      עוזרת      עצות      קטנים      קריאה      קשר      רופאים      תכנית   

מאז שנת 2,003 פועלת מיוחדת, שֶבָּה ההורים קוראים ספרים לילדים מגיל חצי שנה ועד חמש. רופא הילדים, פרופ' בועז פורטר בתוכנית הזאת, והוא מפעיל אותה במרפאות קופת חולים בנֶגֶב. התוכנית פועלת במרפאות משתי סיבות עיקריות: בשנתיים הראשונות של החיים רוב הילדים מגיעים לרופא ולא לגן ילדים. שנית, הורים מתייחסים ברצינות ל של .
איך פועלת התוכנית? לאחר סיום הטיפול הרפואי מסביר הרופא ל למה חשוב לקרוא בקול רם לילד מגיל צעיר מאוד. הרופא בעצמו קורא מעט לילד, ונותן להורים במתנה ספר . בבית קוראים ההורים לילד, וכאשר הם רואים שהוא מגיב לתמונות בספרים, הם חוזרים וקוראים לו. השימוש החוזר בספר מרגיל את הילד לקריאה, ובמשך הזמן הוא מבקש מההורים לקרוא לו שוב, וכך כל המשפחה ל.
מחקרים מלמדים שקריאת ספרים בגיל מוקדם מאוד להתפתחות השפה. התפתחות מוקדמת של השפה עוזרת לילד להצליח בבית-הספר וגם מאוחר יותר בחיים. לתוכנית הזו יש נוספים: הקריאה ביחד את הקשר בין ההורים ל. העובדה שהרופא נותן לילד ספר , גורמת לאווירה (האטמוספרה) נעימה ומחזקת את ה שלו עם הילד.