חנה רובינא – הגברת הראשונה של התיאטרון

  
   הצגות      השתתפה      זמני      מוכשרת      מפורסמת      נפטרה      סמל      עברית      עיתונים      עלתה      פרסים      שחקנית      תפקיד ראשי   

חנה רובינא הייתה שחקנית מאוד בתיאטרון "הבימה". היא נולדה ברוסיה בשנת 1889 ו בישראל בשנת 1980. כאשר חנה רובינא הייתה צעירה היא עבדה כגננת בגן ילדים. היא אהבה את השפה העברית ולימדה את הילדים עברית.
בשנת 1917 הקים (בנה) נחום צמח במוסקבה את תיאטרון "הבימה". הוא רצה, שהשחקנים בתיאטרון לא ידברו רוסית אלא . הוא הציע לחנה רובינא להיות בתיאטרון החדש, אבל היא אמרה שיותר חשוב ללמד ילדים עברית ולכן היא לא רוצה להיות שחקנית. צמח, מנהל התיאטרון, הצליח לשכנע את חנה רובינא לשחק בתיאטרון באופן , עד שהוא ימצא שחקנים שמדברים עברית.
חנה רובינא בהצגות והקהל אהב את השחקנית ה, לכן היא נשארה בתיאטרון ולא חזרה לגן הילדים. היא הופיעה עם התיאטרון ב באירופה ובאמריקה.
בשנת 1928 רובינא לארץ ישראל עם שחקני התיאטרון. בארץ היא הייתה שחקנית גדולה וחשובה וקיבלה רבים. היא שיחקה בהצגה המפורסמת "הדיבוק" וקיבלה שם . על התפקיד הזה היא קיבלה ביקורת טובה מאוד ב והתפרסמה גם בעולם.
בשנת 1956 היא קיבלה את הפרס החשוב "פרס ישראל" לתיאטרון.
חנה רובינא הייתה של התיאטרון העברי, קראו לה: "הגברת הראשונה של התיאטרון".