L'université ouverte

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   אמצעות האינטרנט      יכולת לימוד      יצירת קשר      כיתת הלימוד      מרכזי לימוד      נושאי הלימוד      ספרי לימוד      תכניות רדיו      תנאי קבלה      תעודת בגרות      תפתחות האינטרנט   

האוניברסיטה הפתוחה
באוניברסיטה הפתוחה לומדים הסטודנטים בשִיטָה של למידה מרחוק.
באוניברסיטאות רגילות הסטודנט נפגש עם המורה ב, ושומע הרצאות. הוא חייב ללמוד מספר מינימאלי של קורסים, ולסיים את לימודיו תוך כמה שנים.
באוניברסיטה הפתוחה, לעומת זאת, התלמיד לומד בביתו או במקום אחר בעצמו, ונעזר ב וב וטלוויזיה של האוניברסיטה הפתוחה. בשנים האחרונות עם ה נוסף כלי חשוב של למידה מרחוק ושל בין הסטודנטים והמורה. ב מקיימים התלמידים דיונים ב, ומקבלים משובים (תגובות) מן המורה. התלמיד לומד בקצב האישי שלו ובזמנו החופשי ללא הגבלה של זמן. בנוסף ללימוד בבית מתקיימים מספר מפגשים ב במקומות רבים בארץ.
האוניברסיטה הפתוחה הוקמה כדי לאפשר לאנשים, שאינם יכולים ללמוד במסגרת אוניברסיטה רגילה, ללמוד ולקבל תואר אקדמי. התנאים האלה מתאימים לאנשים עובדים או לאנשים ללא . אולם למרות העובדה שאין לאוניברסיטה הפתוחה, לא כל אחד מסוגל ללמוד בה, משום שהלימודים בדרך זו דורשים משמעת עצמית רבה ו באופן עצמאי.
בישראל למדו בשנה שעברה קרוב ל-40,000 סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה - יותר סטודנטים מכל אוניברסיטה בארץ.