ישנים פחות מדיי

Remplissez les trous à l'aide du menu déroulant
Cliquez sur le point d'interrogation pour obtenir un indice
Bonne Chance ! Serge Frydman - Hebreu.Org

  
מחקר חדש באוניברסיטת תל-אביב מגלה, כי הילדים בישראל ישנים פחות בהשוואה לילדים ממדינות אחרות. הדבר פוגע ביכולת שלהם להתרכז ולהקשיב בזמן הלימודים. גם קובע, שהוספת שעות שינה לילדים משפרת את הריכוז, ואת ה (התוצאות) בלימודים.
במחקר נבדקו 77 ילדים בכיתות ד' - ו' בשבוע לימודים רגיל בבית-הספר. ביומיים הראשונים התבקשו הילדים לישון כמו שהם . לאחר מכן הם נבחנו ב שבודקים יכולת למידה, זיכרון, הקשבה וריכוז. בשלב הבא, בחלק השני של המחקר התבקשו מחצית (1/2) מהילדים לישון שעה מוקדם יותר בשלושת ה הבאים, והמחצית השניה התבקשה ללכת לישון שעה מאוחר יותר. לאחר שלושה ימים נבחנו שוב שתי קבוצות התלמידים. התוצאות היו : אצל הילדים שישנו פחות בכל לילה יכולת הזיכרון, ההקשבה והריכוז נפגעו בצורה משמעותית, ואילו ההישגים אצל שהאריכו את שנתם השתפרו מאוד.
ממחקרים קודמים מתברר, כי ה של הילדים נעשית קצרה יותר משנה לשנה, בגלל האינטרנט והטלוויזיה. פרופ' שדה, אחד מעורכי המחקר טוען: "מחקרים אלה ואחרים מוכיחים שכיום הילדים ישנים מדיי, והבעיה נעשית קשה יותר ככל שהם לגיל ההתבגרות. שצודקים ההורים בדרישה שלהם מילדיהם להתנתק (לעזוב) מהטלוויזיה או מה וללכת לישון."