Conjugaison du verbe "être d'accord"

 

לְהַסְכִּים ־ ס.כ.מ ־ הִפְעִיל ־ שְׁלֵמִים

 

 

impératif

futur

passé

présent

pronoms

 

אַסְכִּים

הִסְכַּמְתִּי

מַסְכִּים

אֲנִי

 

 

 

מַסְכִּימָה

 

הַסְכֵּם

תַּסְכִּים

הִסְכַּמְתָּ

מסכים

אַתָּה

הַסְכִּימִי

תַּסְכִּימִי

הִסְכַּמְתְּ

מסכימה

אַתְּ

 

יַסְכִּים

הִסְכִּים

מסכים

הוּא

 

תַּסְכִּים

הִסְכִּימָה

מסכימה

הִיא

 

נַסְכִּים

הִסְכַּמְנוּ

מַסְכִּימִים

אֲנַחְנוּ

 

 

 

מַסְכִּימוֹת

 

הַסְכִּימוּ

תַּסְכִּימוּ

הִסְכַּמְתֶּם

מסכימים

אַתֶּם

הַסְכִּימוּ

תַּסְכִּימוּ

הִסְכַּמְתֶּן

מסכימות

אַתֶּן

 

יַסְכִּימוּ

הִסְכִּימוּ

מסכימים

הֵם

 

יַסְכִּימוּ

הִסְכִּימוּ

מסכימות

הֵן

 

 

אַתָּה מַסְכִּים אִתִּי נָכוֹן ?

 

Tu es d'accord avec moi, pas vrai ?