ההיסטוריה של 'קופת חולים''

Remplissez les trous à l'aide du menu déroulant
Cliquez sur le point d'interrogation pour obtenir un indice
Bonne Chance ! Serge Frydman - Hebreu.Org

  
'קופת חולים' היא אִרגון, שנותן שירותי רפואה. בכל חודש החברים ב'קופת חולים' כסף בעד ה הרפואי. בישראל יש כמה קופות חולים: 'כללית', 'מכבי', 'מאוחדת' ו'לאומית'.
איך התחיל הרעיון של קופת חולים? ביוני בשנת 1911 נפצע פועל-חקלאי בשם ברוך פריבר. החברים שלו אותו לבית-חולים, אבל לפריבר לא היה כדי לשלם בעד הטיפול הרפואי והאשפוז.
מספר חודשים אחרי ה הזה ערכו החברים . באסיפה הם החליטו להקים את אִרגון 'קופת חולים' שיִיתן לכל עובד טיפול רפואי, ואם צריך - אשפוז ב. הם קראו לאִרגון 'קופת חולים כללית'. בשנת 1912 חתמה 'קופת החולים הכללית' על ראשון עם בית החולים 'שער ציון' ביפו.
לאחר מספר שנים החליטו ראשי 'קופת חולים' בתי חולים של קופת חולים: בשנת 1930 התחיל לפעול בית החולים 'העמק' בעפולה, ואחר-כך בית החולים בילינסון (היום 'רַבִּין') בפתח-תקווה. יש בכל הארץ בתי חולים של קופת חולים כללית.
עד קום המדינה טיפלו בתי החולים רק בחברי 'קופת חולים כללית', ותושבי הארץ ה קיבלו שירותי בריאות בבתי חולים פרטיים ובבתי החולים של 'הדסה'.
כיום יש הקובע שכל תושב חייב חבר באחת מקופות החולים לפי הבחירה שלו.