Keren Kayemet Leisrael

Texte à trous

Choisissez les mots dans le menu déroulant
   אספו      בארץ ישראל      בולים      בקיצור      האדמה      העולם      הקופסאות      הקופסה      הראשון      להקים      להתיישבות      לפארקים      עזרה      עשרות   

"קרן קיימת לישראל" - קק"ל
הקונגרס הציוני התקיים בשנת 1897 בעיר בָּאזֶל בשוויץ.
בקונגרס נפגשו מנהיגים יהודים מכל העולם והחליטו ארגון שירכוש (יקנה)
אדמות . הם חשבו שבלי אדמה אי אפשר לבנות יישובים ולפתח חקלאות עברית בארץ ישראל.
בקונגרס הציוני החמישי, בשנת 1901 הקימו את הארגון ונתנו לו את השם: 'קרן קיימת לישראל', או - קק"ל.
במשך שנים אספה 'קרן קיימת לישראל' תרומות (כסף) מיהודים בכל . בכספים האלה קנו אדמות בכל הארץ, למשל: באזור המרכז קנו את אדמות 'יער בן שמן' , בירושלים קנתה קק"ל את לאקדמיה לאומנות 'בצלאל', ובחיפה - לטכניון. קק"ל גם להקים את תל אביב, את חיפה, את הקיבוץ הראשון 'דגניה' ואת המושב הראשון 'נהלל'.
בעבר את התרומות לקק"ל בעזרת 'הקופסה הכחולה'. הייתה בצבעי כחול לבן עם מפת ארץ ישראל בצד אחד, ומגן דָוִד בצד השני. הכחולות נשלחו ליהודים בכל העולם, והן היו גם בכל מוסדות החינוך בארץ. גם שקרן קיימת מכרה היו מקור להכנסה כספית.
היום, 'קרן קיימת לישראל' אחראית בארץ ישראל, לפיתוח האדמות, והיא גם דואגת , לשמירת הנוף ולאיכות הסביבה.