חֶמְדָה בן-יהודה

Remplissez les trous à l'aide du menu déroulant
Cliquez sur le point d'interrogation pour obtenir un indice
Bonne Chance ! Serge Frydman - Hebreu.Org

  
חמדה בן-יהודה ברוסיה בשנת 1873. בגיל 18 היא הייתה , היא קיבלה מאליעזר בן-יהודה, של אחותה דבורה. במכתב כתב לה אליעזר, שדבורה , והוא מבקש ממנה איתו, ולהיות אימא לילדים שלו. חמדה כתבה במכתב לאליעזר שהיא , ובשנת 1892 היא הגיעה לארץ ישראל ו עם אליעזר.
אליעזר בן-יהודה היה איש מאוד בהיסטוריה הישראלית. כאשר הוא עלה לארץ, היהודים בשפה העברית רק בבית הכנסת. בן-יהודה חשב שיהודים צריכים לדבר . הוא חידש רבות בעברית, וכתב עברי.
החיים של אליעזר ושל חמדה היו מאוד. חמדה דאגה של אליעזר ו בילדים שלו. הרבה אנשים לא לדרך החיים ולרעיונות של אליעזר ושל חמדה: בבית משפחת בן-יהודה רק עברית. גם כאשר לא היו מספיק מילים בעברית לא הסכים אליעזר שהילדים שפה אחרת. חמדה עזרה לאליעזר בן-יהודה את המילון, והיא גם כסף כדי שאפשר יהיה ולפרסם אותו. חמדה הייתה העיתונאית הראשונה בארץ ישראל, ומוּכֶּרֶת מאוד בירושלים.
מתה בגיל 78 בשנת 1951.