גולדה מאיר – ראש הממשלהגולדה מאיר

Bonne Chance ! Serge Frydman - Hebreu.Org

  
Remplissez les trous à l'aide du menu déroulant
Cliquez sur le point d'interrogation pour obtenir un indice
Vous disposez de 10 minutes
   בארץ      בהתחלה      הרבה      הרביעי      חשובה      מתה      קֶשֶר      ראש הממשלה      שלח      שרת העבודה   
גולדה מאיר הייתה הרביעי של ישראל.
גולדה מאיר נולדה ברוסיה בשנת 1898. היא עלתה לארץ ישראל בשנת 1921. היא גרה בקיבוץ 'מרחביה', אבל היה לה קשה לחיות בקיבוץ, והיא עברה לגור בתל אביב.
גולדה מאיר עזרה ליהודים ובעולם, ומילאה (עשתה) תפקידים חשובים בסוכנות היהודית.
בשנת 1948 משרד החוץ הישראלי את גולדה מאיר לרוסיה. היהודים ברוסיה התרגשו ושמחו מאוד שאישה מישראל הגיעה לרוסיה. הם קיוו שיהיה טוב בין היהודים ברוסיה לבין היהודים במדינת ישראל.
גולדה מאיר עבדה שנים בפוליטיקה. משנת 1949 עד שנת 1969 היא הייתה חברת כנסת. היא גם הייתה ושרת החוץ. גולדה מאיר הייתה בקשרים חשובים עם מדינות בכל העולם. משנת 1969 עד שנת 1974 הייתה גולדה מאיר ראש הממשלה של מדינת ישראל. עד היום לא הייתה בישראל אישה בתפקיד של ראש ממשלה.
גולדה מאיר בשנת 1978. לבתי-ספר ולרחובות רבים בארץ קוראים על שם גולדה מאיר.