La fête des fêtes

Texte à trous

  
Choisissez le mot dans le menu déroulant
   בית-המקדש      במשך      יהודים      לכבוד      מבקרים      מוּחמָד      מוסלמים      נוצרים      ספרים      פסטיבל      פסלים      קונצרטים      רמדאן      שכונה   
החג של החגים
"החג של החגים" הוא שם של פֶסְטִיבָל בעיר חיפה. ה מתקיים בחודש דצמבר לכבוד חג החנוכה, חג המולד (כְּרִיסְטמֶס) וחודש הרָמָדָאן. המטרה של הפסטיבל היא ליצור (לעשות) קשר של שְכֵנוּת טובה בין ה, הנוצרים והמוסלמים.
בחודש כִּסְלֵו (דצמבר) היהודים חוגגים את חג החנוכה הניצחון ההיסטורי במלחמה נגד היוונים ולכבוד חנוכת בירושלים. הנוצרים חוגגים את חג המולד, כי יֵשוּ נולד בחודש דצמבר. ה הוא חודש מיוחד למוסלמים, כי בחודש הזה קיבל את הקוראן - הספר הקדוש ל.
הפסטיבל מתקיים בשכונת 'ואדי ניסנאס' בחיפה. זוהי שכונה ותיקה, וחיים בה בשלום יהודים, ומוסלמים. בזמן הפסטיבל מציגים (יש) בּגָלֶריות של ה תמונות ו שֶהכינו יהודים וערבים. על הקירות ברחובות השכונה יש ציורי-קיר, כתובים עליהם שירים בעברית ובערבית, ופסוקים (משפטים) מה הקדושים. במשך הפסטיבל מתקיימים גם של מוסיקה דתית. אנשים מהשכונה פותחים את הבתים שלהם ל, ומציעים להם קפה ועוגה. הם אומרים: "זהו השלום האמיתי". ובאמת, בכל שנה כמה שבועות השלום נמצא ב'וואדי ניסנאס'.