"דרך ארץ"

Texte à trous

Choisissez le mot dans le menu déroulant
   אחרים      באלימות      בלתי נפרד      הבריאות      המלמד      חייבים      חשובים      ילדיהם      כלכלית      להשכין   
"דרך ארץ" הוא מושג (רעיון) יהודי, את האדם איך להתנהג. המושג "דרך ארץ" כולל את כל החובות והתפקידים של האדם למשפחתו, לחברה הקרובה ולציבור הרחב, לדוגמה: בני-זוג חייבים לאהוב זה את זה. הילדים במשפחה לכבד את הוריהם, וההורים - את . אסור להעליב אנשים, לפגוע בהם ולנהוג . יש לעזור לעניים, לחולים ולחלשים לפי הצורך ולפי האפשרויות הכלכליות. במקום שיש מלחמה או סכסוך צריך (לעשות) שלום.
ל"דרך ארץ" יש קשר גם לעבודה: אדם יעבוד בכל עבודה, ישתדל להגיע לעצמאות , ולא יהיה תלוי באנשים . גם שמירה על שייכת לרעיון של "דרך ארץ". לאדם אסור לזלזל בבריאותו, ועליו להקפיד על הניקיון והאסתטיות של הגוף. ואכן בספרות היהודית כתוב: "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ!" כלומר, הלימודים וההשכלה אומנם , אבל הם צריכים להיות חלק מהחיים לפי "דרך ארץ".