הכלב - החבר הטוב של האדם

  
   אחראים      בעיות      ברורה      גורמת      טיפול      כלב      לומר      לעמוד      מבוגרים      מחבקים      מקבלים      מתקדמים      נמוכה      נמצא      סבלנות   
הכלב - החבר הטוב של האדם
ביישוב "תל מונד" שֶבַּשָרוֹן מרכז לטיפול בעזרת כלבים. מטפלים שם בילדים עם בעיות נפשיות, ובילדים עם אינטליגנציה מאוד. שם המקום: "המרכז לכַּלְבִּיָה טיפולית"
לפני מספר שנים הֵקִים (בנה) יינון קיטאי את המרכז הטיפולי. "העבודה הזאת של בעזרת כלבים מיוחדת מאוד," מסביר יינון קיטאי. "הכלבים עוזרים לילדים עם נפשיות ופיסיות להיות בקשר טוב יותר עם ילדים ואנשים . הילדים מתקדמים, משתפרים בדיבור, וגם נעשים ועצמאים יותר".
לילדים עם בעיות נפשיות ולילדים בעלי אינטליגנציה נמוכה קשה להיות אחראים בחיי היום-יום שלהם. תמיד צריך להם מה לעשות ומתי. במרכז הטיפולי, בפעם הראשונה בחיים שלהם, הם כלב, ויש להם אחריות עליו. בשלב הראשון (בהתחלה) צריכים הילדים לקרוא לכלב בְּשֵם, ואז הם מקבלים את הכלב לידיים ו אותו. במצב הזה נוצר (יש) קשר חזק בין הילד לכלב, כי שמקבל אהבה, מחזיר מִיָד אהבה. אחר-כך הילד מלמד את הכלב לשבת או לפי הוראות שהוא נותן לו. כך הילדים בדיבור, אפילו ילדים שֶקשה להם מאוד לדבר. הם מבינים, שֶהכלב יעשה את מה שהם רוצים, רק אם הם ידברו בצורה . זה נותן להם רצון ומוטיבציה לדבר, ועוזר להם להיות בעלי רבה יותר. כל הצלחה לעלייה בביטחון העצמי של הילד, ומשפרת את מצבו.